#1 #2

Xem là đéo chịu nổi với hàng ngon của Nàng vú đẹp vân vân. Thực ra, thanh niên này có cá tính, tự cho mình là người có học, biết tự lập, vừa có lý luận vừa có thực tiễn trong kinh doanh, nhưng lại không giỏi xử lý quan hệ giữa các cá nhân, không quen đường làm quan, luôn nhìn sự việc với góc độ thời thượng, tôi không đồng ý với ý kiến của nhiều người, may mắn là mọi người đều hiểu anh ấy là một học giả và không quan tâm đến anh ấy. Anh ta không quen với luật chơi trong quan trường, và thường dùng những ý tưởng mới để tranh luận với người khác, anh ta cho rằng làm quan phải công khai, chính trực và công bằng, minh bạch như chơi bài xì phé, không thể gian lận.